Denk en doe mee

Wij willen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Samen nadenken over een plan voor schone en duurzame energie voor onze woningen en bedrijfsruimten. Ideeën bedenken om het energieverbruik op ons eiland flink terug te dringen. En oplossingen toepassen in tuinen en de openbare ruimte om regenwater de ruimte te geven en hittestress te voorkomen.

afbeelding

Bijeenkomsten

Tijdens informatiebijeenkomsten leggen we uit wat de rol is van de gemeente Goeree-Overflakkee en welke rol jij kunt spelen om ons doel te bereiken. Er is ruimte om initiatieven te bespreken en vragen te stellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Hiernaast een opsomming van de meest gestelde vragen.

Eerst volgende bijeenkomst:

Klimaatschets Ooltgensplaat
27 oktober 2021

De gemeente nodigt inwoners en ondernemers van Ooltgensplaat graag uit om mee te kijken naar verduurzamingsmogelijkheden. Op 27 oktober willen wij met u een klimaatschets voor Ooltgensplaat ontwerpen.

Wat gaan we doen?
We schetsen samen de mogelijke acties voor het klimaatplan. Welke investeringen, aanpak en acties zijn nodig? Iedereen kan meedoen. Inhoudelijke informatie kan ter plekke worden opgevraagd bij mensen van de gemeente, woningcorporatie Oost West Wonen, netbeheerder Stedin, waterschap Hollandse Delta en het Energieloket Goeree-Overflakkee.

Hoe gaan we dat doen?
Op tafel liggen gedetailleerde kaarten met omgevingsinformatie en informatie over bijvoorbeeld energielabels. In het spel wisselt u met experts ideeën, kennis en ervaringen uit en bespreekt u samen de verschillende
rollen, belangen en wensen. Zo zetten we met elkaar de volgende stap naar een Klimaatkrachtig Ooltgensplaat.

Doet u mee?
27 oktober 2021
’t Centrum, Weesmolenstraat 12, 3257 XM Ooltgensplaat
16.00 tot ± 18.00 uur of 19.00 tot ± 21.00 uur

Woont u in Ooltgensplaat? Of bent u ondernemer in Ooltgenplaat? Geef u vóór 13 oktober op via projectleiderooltgensplaat@goeree-overflakkee.nl of 06 – 25 72 64 16.

't Centrum

Weesmolenstraat 12, 3257 XM Ooltgensplaat