Inwoners Stad aan 't Haringvliet geven mening over Stad Aardgasvrij

Anouk Idema 08-07-2022
66 keer bekeken 0 reacties

Donderdagavond 7 juli konden de inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet in ’t Trefpunt meepraten over het project Stad Aardgasvrij. Ruim 50 inwoners waren aanwezig in het buurthuis. Stad Aardgasvrij organiseert regelmatig inwonersavonden om het gesprek aan te gaan.

Donderdag 7 juli vond de vijfde inwonersbijeenkomst plaats. De avond startte met een plenair deel. Projectleider Richard van As-Jacobsson vertelde over de laatste ontwikkelingen zoals het uitstellen van de draagvlakmeting en het vertrek van de energieleverancier Eneco. Ook beantwoordde hij vragen van inwoners. Sander Hartwig sprak over het schouwen en het aanbod op maat. Als alle voorbereidingen klaar zijn, kunnen inwoners en ondernemers zich aanmelden voor een schouw. Nadat de woning is bekeken, krijgen inwoners een aanbod op maat waarin per adres staat wat precies nodig is om de overstap naar waterstof te maken en wat zij vergoed krijgen. Daarna spraken de inwoners onder begeleiding van onderzoeker Mark Snijder over de sprockler, de digitale enquête die inmiddels door 75 mensen is ingevuld.

Meningen over Stad Aardgasvrij

De afgelopen maanden is een Sprockler-onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Sprockler is een methode om ervaringen van mensen te verzamelen, zichtbaar te maken én daarover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de inwonersavond spraken de inwoners over de tussentijdse uitkomsten van het Sprockler-onderzoek. Die laten zien dat een meerderheid van de mensen die hebben meegedaan positief is over de overgang naar een samenleving zonder aardgas.

Duidelijk werd verder dat betaalbaarheid heel belangrijk is. De meeste mensen willen dat Stad eerder op korte termijn overstapt op duurzame energie dan pas over lange tijd. Over de overgang naar groene waterstof voelen de meeste mensen zich (redelijk) gerust, maar er is tegelijkertijd een flinke groep mensen die er bezorgd over is. Het grootste deel van de mensen vindt het belangrijk dat Stadtenaren kunnen meepraten en meebeslissen over nieuwe vormen van duurzame energie.

Hoe meer inwoners van het dorp de vragenlijst invullen, hoe duidelijker wordt welke zorgen, ervaringen en meningen er over het project zijn. Daarom blijft de vragenlijst open voor feedback: https://sprockler.com/SatH.

Stad Aardgasvrij is uniek in Nederland

Als de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet ervoor kiezen om vanaf 2025 aardgasvrij te zijn, en gezamenlijk over te stappen op waterstof is Stad de eerste dorpskern die collectief verwarmd wordt met waterstofgas. Omdat het nieuw in Nederland is, en het belang van de inwoners voorop staat, moet er veel onderzocht worden. Het project moet voldoen aan acht beloften waaronder betaalbaar, veilig en dat er altijd genoeg waterstof is om de huizen te verwarmen.

De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest

De afgelopen tijd bleek dat de inwoners van Stad meer informatie wilden over wat hen te wachten staat als ze kiezen voor waterstof als energiedrager. Daarom heeft het projectteam besloten meer tijd te nemen voor de draagvlakmeting. Iedere woning of gebouw wordt apart onderzocht en krijgt een aanbod op maat. Zo weten inwoners en ondernemers precies wat de gevolgen zijn van een overstap naar waterstof. Ook wilden de inwoners graag meer duidelijkheid over de prijs, waarna het team een vaste waterstofprijs heeft vastgesteld. Dit kwam voor energieleverancier Eneco te vroeg. Dit heeft geen gevolgen voor het project. Het projectteam gaat na de draagvlakmeting op zoek naar een nieuwe energieleverancier.

 

Meer weten over Stad Aardgasvrij?

Ga dan naar www.stadaardgasvrij.nl en houd het Facebookkanaal in de gaten.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen