Update gesprek Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

14-06-2021
30 keer bekeken 0 reacties

We hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten voor een Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Binnen een aantal dorpen zijn de eerste stappen gezet naar een klimaatplan voor het dorp. We praten u bij over de verschillende activiteiten en opbrengsten.

Enquête over duurzaamheid: resultaten bekend!

We namen op het eiland een enquête over duurzaamheid af. We haalden bij inwoners op hoe ze tegen duurzaamheid aankijken, wat ze zelf doen en/of willen doen, en wat ze hier voor nodig hebben. Maar liefst 2732 mensen deden mee! Er is nu een samenvatting van de resultaten te lezen op deze website. Klik hier om deze te bekijken.

Eilandbrede bijeenkomst over duurzaamheid

Op maandagavond 7 juni organiseerden we vanuit het Diekhuus een online live-bijeenkomst over duurzaamheid. Wethouder Tea Both vertelde over het doel van Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee, wat er al gebeurt op het eiland, en hoe inwoners mee kunnen praten.  Ook presenteerden werden de resultaten van de inwoners over enquête. Daarna schoven de projectleiders van RES (duurzame energie), TVW (duurzame warmte) en RAS (klimaatadaptie) aan.

Via Mentimeter gingen we met de deelnemers in gesprek. Hoe houden we de overstap naar duurzame warmte betaalbaar? Wanneer is een participatieproces geslaagd? En hoe profiteert de omgeving profiteert van duurzame initiatieven? De projectleiders zaten in de studio klaar om live vragen te beantwoorden en plannen toe te lichten.

In het gesprek aan tafel kwam naar voren dat bij het toewerken naar een Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee de verschillende opgaven (energie, warmte en klimaatadapatie) elkaar nodig hebben én kunnen versterken. Een succesvolle overstap naar duurzame energie beperkt bijvoorbeeld e gevolgen van klimaatveranderingen en daarmee de opgave van klimaatadaptatie. En om over te stappen naar duurzame warmte is een goed energienetwerk nodig, wat in de RES wordt opgepakt. Inwoners kunnen ook zelf op het gebied van warmte, energie en klimaatadaptatie een rol vervullen. De gemeente en de energiecoach van het Energieloket kan hierbij ondersteunen. 

Bij de uitvoer van duurzame plannen (zoals de opwek van duurzame energiewoningen aardgasvrij maken) is het betrekken van inwoners erg belangrijk. Deelnemers vonden het vooral belangrijk dat iedereen op de hoogte is van een initiatief en de gelegenheid krijgt om mee te doen. Er is dus vanuit de gemeente en initiatiefnemers actieve communicatie en participatie nodig. Hier zijn we als gemeente nu en ook in de komend jaren actief mee bezig. Deze website vervult hierbij een belangrijk rol als plek voor informatie over initiatieven en manieren om mee te doen.

Op het gebied van financiële participatie – het mee-investeren en of profiteren in duurzame projecten – was er onder deelnemers zowel animo voor mede-eigenaarschap, een omgevingsfonds als een omwonendenregeling. Een omwonendenregeling, waarbij direct omwonenden meeprofiteren, was het populairst. Momenteel wordt voor de uitvoeringsagenda van de RES 1.0 bekeken hoe financiële participatie ingevuld kan worden bij projecten voor duurzame energie. De inbreng uit de bijeenkomst wordt hierbij gebruikt.   

De bijeenkomst is terug via YouTube. Klik hier om naar de video te gaan. De inbreng van inwoners via Mentimeter kunt u hieronder downloaden. De resultaten gebruiken we om – samen met inwoners – verder te werken aan een Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee.

In gesprek met jongeren: klimaatchallenge

Ook jongeren denken mee over duurzaamheid op het eiland. Dat doen we onder andere via een klimaatchallenge. In een korte online vragenlijst halen we meningen op over duurzaamheid (warmte, energie en klimaatadaptatie) en dagen we jongeren uit om met duurzame ideeën te komen voor het eiland. Het beste idee wint een duurzaam cadeau en maakt kans op uitvoering van het idee! Meedoen? Klik op deze link!

Bijeenkomst voor jongeren in samenwerking met stichting ZIJN

Op 29 april organiseerden we in samenwerking met Stichting ZIJN in het Jongeren Activiteiten Centrum in Middelharnis in een avond over duurzaamheid. We gaven een presentatie over duurzaamheid en de projecten die er lopen op het eiland. Daarna vertelde Pepijp de Boed, een lokale jongeren, over de rol van duurzaamheid in zijn werk bij Enecogen.  Maar we lieten vooral de jongeren aan het woord. Hoe denken ze over duurzaamheid? En wat kunnen zij bijdragen aan een duurzaam eiland? Via ‘over de streep’ gingen we in gesprek over stellingen over onder ander duurzame energie, vlees eten, en klimaatverandering. Dit leverde een leuk en levendig gesprek op!

De aanwezige jongeren gaven aan dat maatregelen belangrijk zijn om de aarde en het eiland leefbaar te houden. Hier willen ze ook zelf hun steentje aan bijdragen, bijvoorbeeld door bewuster om te gaan met eten, vliegen en afval. Dan is het wel belangrijk dat de hele wereld gaat verduurzamen, ook China bijvoorbeeld. Ook vonden jongeren dat er goede informatie moet zijn over wat nu wel en niet waar is over klimaatverandering en duurzaamheid.

Meerdere deelnemers deden mee aan de klimaatchallenge en hebben zich aangemeld om betrokken te blijven bij duurzaamheid op het eiland. 

In gesprek met jongeren via de middelbare scholen

Om nog meer jongeren te betrekken bij een Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee werken we komende tijd met middelbare scholen op het eiland aan een aanpak om met jongeren in gesprek te gaan over duurzame warmte, energie en klimaatadaptatie. Zo brengen we nog meer jongeren in beweging voor een Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen