Resultaten inwonersenquête

07-06-2021
22 keer bekeken 0 reacties

Om te weten hoe de inwoners van Goeree-Overflakkee denken over een klimaatbestendige toekomst zette de gemeente in februari 2021 een enquête uit onder alle inwoners van het eiland. Hoe kijken zij aan tegen het veranderende klimaat?

Aantal deelnemers

2732 respondenten vulden de enquête in. Vanuit ieder dorp reageerde meer dan 5% van de inwoners. Melissant is koploper; maar liefst 5,9% van alle bewoners van Melissant vulde de vragenlijst in.

Leeftijd deelnemers

46,% van de respondenten is 60 jaar of ouder. Maar weinig jongeren vulden de enquête in. Via een klimaatchallenge vragen we ook hen om hun mening over een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee te geven.

Zorgen over het klimaat

We vroegen of inwoners zich zorgen maken over het klimaat. Bijna 60% geeft aan zich inderdaad zorgen te maken. Er zijn een aantal redenen waarom inwoners zich zorgen maken; de extreme weersomstandigheden, waterspiegelstijging en de aantasting van het landschap en de biodiversiteit. Inwoners die zich geen zorgen maken, gaven vaak aan dat het klimaat altijd veranderd en we hier nauwelijks invloed op kunnen uitoefenen.

Opwekken duurzame energie

Het opwekken van duurzame energie is één van de grote opgaven voor de toekomst. Respondenten gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat bij het opwekken van duurzame energie de impact op het landschap beperkt moet blijven. Zonnepanelen op daken leggen wordt veruit genoemd als de meest passende oplossing. Ook vinden respondenten het belangrijk om op tijd betrokken te worden bij plannen over klimaat en duurzaamheid. Niet alleen het duurzaam opwekken van energie vindt men belangrijk: energie besparen is net zo belangrijk. Immers: energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.

Kleine en grote maatregelen

Gemeente Goeree-Overflakkee staat in de top 10 van gemeenten staat waar zonnepanelen op daken liggen. Er wordt dus al behoorlijk geïnvesteerd in duurzame opwek. Dat blijkt ook uit de enquête. Ook geven inwoners aan kleine maatregelen te hebben toegepast in hun huis, zoals radiatorfolie, tochtstrips en LED-lampen. En er is al flink geïsoleerd, bijvoorbeeld vloeren, daken en ramen. Ook denken veel inwoners er over na om een regenton aan te schaffen of elektrisch te gaan rijden. Een (hybride) warmtepomp en een sedumdak (groen dak) zijn daarentegen niet in trek.

Betaalbaarheid

In 2050 verwarmen we onze huizen niet meer op aardgas. Ruim 95% van de respondenten gaf aan dat het hebben van een betaalbaar alternatief erg belangrijk is. Ze verwachten hoge kosten te moeten maken en 14,4% geeft aan hiervoor onvoldoende financiële middelen te hebben. Ze willen graag vroegtijdig geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Zo hebben ze langer de tijd om de kosten op te vangen en te spreiden en op zoek te gaan naar een passend alternatief. 87,7% van de respondenten wil zelf graag een alternatief kunnen kiezen.

Meedenken met plannen

Van alle respondenten geeft 83,8% aan graag mee te denken over de plannen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Zij willen hier het liefst over geïnformeerd worden via de lokale kranten, een (digitale) nieuwsbrief en via social media. Meedenken doen de respondenten het liefst via een enquête, (digitale) inwonersavonden of via werkgroepen. Ook geeft 16,9% aan graag mee te willen denken in een inwonerspanel dat een paar keer per jaar gevraagd wordt om advies. wilt u ook meedenken? Mail ons dan via duurzaamheid@goeree-overflakkee.nl.

Doe mee!

In de dorpen Stad aan het Haringvliet, Ooltgensplaat, Stellendam en Sommelsdijk werken we samen met de inwoners aan een eerste opzet voor een klimaatplan van het dorp. De eerste sessies vonden al plaats. Heeft u ze gemist? Op www.klimaatkrachtiggo.nl ziet u precies wat er in elk dorp gebeurt en hier meldt u uzelf aan voor (vervolg)bijeenkomsten.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen