Ruim 60 inwoners van Stellendam bezoeken informatieavond over onderzoek warmtenet

15-08-2022
47 keer bekeken 0 reacties

Is een warmtenet in Stellendam haalbaar? Daar heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de provincie naar gekeken. De resultaten hiervan werden op dinsdag 5 juli in ’t Haegse Huus gepresenteerd. Ruim 60 inwoners van Stellendam waren aanwezig toen de onderzoekers de uitkomsten presenteerden.

In Stellendam werkt de gemeente Goeree-Overflakkee met inwoners, ondernemers en andere partijen aan een klimaatplan. Belangrijke vragen waar we antwoord op zoeken zijn: waar halen we onze energie vandaan? En hoe gaan we het dorp verwarmen? Uit een zogenoemde Quick Scan, een oriënterend onderzoek, kwam als een van de opties een warmtenet naar voren. Hier is verder onderzoek naar gedaan. De provincie Zuid-Holland heeft het onderzoek gefinancierd. 

Conclusie onderzoek

De conclusie van het onderzoek en warmtenet in Stellendam technisch haalbaar is. Wel moet er rekening worden gehouden met investeringskomsten van gemiddeld € 10.000, - per woning om het warmtenet goed te laten functioneren. Naar eventuele subsidie is nog geen onderzoek gedaan.

Warmtenet is technisch mogelijk

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. Met dit warme water worden de huizen en gebouwen verwarmd. Het warme water komt van een warmtebron in de buurt. Bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie, zoals gebeurt in de omgeving van Rotterdam. 

In Stellendam is restwarmte uit industrie niet mogelijk. In het haalbaarheidsonderzoek wordt daarom water van het Zuiderdiep als warmtebron gebruikt. Dit noemen we aquathermie. Dit water wordt met een collectieve warmtepomp verwarmd. Uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad technisch mogelijk is. 

Berekening investeringskosten

Verder blijkt uit het onderzoek dat de kosten om de woningen via het warmtenet te verwarmen ongeveer gelijk zijn aan aardgas. Ook moeten de woningen die aangesloten worden op een warmtenet goed geïsoleerd zijn. Het onderzoek laat zien dat de twee gebieden West en Zuid en Centrum en Spuikom in Stellendam verwarmd kunnen worden met een warmtenet. Goed isoleren is vooral in Centrum en Spuikom nodig. De gemiddelde kosten voor isolatie zijn € 10.000, - per woning. Dit hangt af van de type woning en hoe goed de woning al geïsoleerd is. Dit zijn de kosten zonder eventuele subsidie. 

Vervolg

De inwoners in de zaal waren verdeeld en gematigd positief over een warmtenet in Stellendam. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere uitwerking van het klimaatplan. 
 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen