Raadsbesluit Draagvlakmeting naar november

17-10-2022
72 keer bekeken 0 reacties

Donderdag 13 oktober besprak de gemeenteraad voor het eerst het voorstel over de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in Stad aan ’t Haringvliet. De raadsleden namen nog geen besluit. Tijdens de volgende raadsvergadering op 10 november wordt het onderwerp opnieuw behandeld. 

Twee partijen dienden een amendement in om de stemoptie voor het stemmen aan de keukentafel te verwijderen uit het voorstel. Ze stelden dit voor omdat zij zich zorgen maken over de anonimiteit en het stemgeheim. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn ontraadde dit amendement omdat alle stemopties nodig zijn om een zo hoog mogelijk opkomst te krijgen. De betrokkenen bij de meting zullen er alles aan doen om de anonimiteit en het stemgeheim te waarborgen. 

Verder wordt op verzoek van de raad onderzocht of voor de overstap naar waterstof ‘het streven naar 2025’ opgenomen kan worden in de Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in plaats van per ‘2025’. 

De gemeenteraad bespreekt de stukken opnieuw in de raadsvergadering van 10 november 2022. Dan wordt ook het amendement in stemming gebracht. 

Kijk hier de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober terug. Bij punt 5 wordt het voorstel besproken. 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen