Vervolgonderzoek naar warmtenet in Stellendam

07-03-2023
229 keer bekeken 0 reacties

Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV start binnenkort met een verdiepend onderzoek als vervolg op het eerdere verkennende onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijk warmtenet in Stellendam.

Royal HaskoningDHV onderzocht vorig jaar voor het eerst de mogelijkheden voor een warmtenet in Stellendam. Het ging toen om een globale haalbaarheidsstudie. Dit houdt in dat het vooral een verkennend onderzoek was. Tijdens de inwonersavond in juli zijn de eerste resultaten gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland financierde het onderzoek en werkte hierin samen met de gemeente Goeree-Overflakkee.

Uitkomsten haalbaarheidsstudie

Uit het eerste onderzoek bleek dat het inderdaad technisch mogelijk is om een warmtenet te realiseren in Stellendam. Maar de kosten van de investeringen en exploitatie voor een looptijd van 30 jaar bleken dusdanig hoog dat een collectieve aardgasvrije oplossing met een warmtenet verliesgevend zou zijn. Gebaseerd op de eerste inzichten leek het tekort zo’n 7,2 miljoen euro.

De techniek staat ondertussen niet stil. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen waardoor de kosten toch mogelijk minder zijn dan uit het eerste verkennende onderzoek bleek. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland, samen met de gemeente Goeree-Overflakkee aan Royal HaskoningDHV de vervolgopdracht gegeven om een verdiepend onderzoek te doen. Waarschijnlijk is dit onderzoek na de zomer van 2023 afgerond.

De Provincie Zuid-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee willen met behulp van de onderzoeksresultaten de inwoners van Stellendam meer informatie geven over de kosten van een gezamenlijk warmtesysteem en wat het voor de energierekening van een huishouden betekent.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen