Kringlooplandbouw zorgt voor meer vogelsoorten

12-12-2023
114 keer bekeken 0 reacties

- Nieuws van de Proeftuin van Pallandtpolder - Sinds de invoering van de natuurinclusieve inrichting in de Van Pallandtpolder op Goeree-Overflakkee is de soortenrijkdom aan broedvogels daar toegenomen. In 2022 zijn 26 soorten vastgesteld en in 2023 zijn dit er 29. In 2021 waren dat er nog 16.

In de natuurinclusieve inrichting in de Van Pallandpolder worden verschillende gewassen afgewisseld op tientallen percelen op een terrein van ongeveer 70 hectare, waarbij ongeveer 12% bestaat uit natuurelementen. Deze variatie in natuurelementen en gewassen is aantrekkelijker voor vogels dan de grootschalige percelen die er voorheen waren. De toename aan broedvogels is overigens niet alleen aan de invoering van dit systeem toe te schrijven. Ook toevalligheden spelen een rol. Meer riet in de sloten heeft bijvoorbeeld gezorgd voor een flinke toename van de kleine karekiet.

Ook in de winter zijn de verschillen tussen de Van Pallandtpolder en de nabijgelegen referentiepolder groot. In de Van Pallandtpolder zijn 67 verschillende soorten vogels geteld, tegen 36 soorten in de referentiepolder. Het zijn vooral de zaadeters die eruit springen, zoals vinken, kepen en mussen. Deze soorten worden aangetrokken door het voedsel op de wintervoedselveldjes. Deze vogels trekken op hun beurt weer roofvogels naar het gebied. Ook ganzen zijn (helaas) goed vertegenwoordigd dankzij het relatief hoge aantal wintergroene percelen, wat in de gewassen leidt tot schade.

De vogeltellingen in de Van Pallandtpolder en de referentiepolder zijn bedoeld om de effecten van natuurinclusieve kringlooplandbouw in kaart te brengen. De vogeltellingen zijn onder begeleiding van Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers van Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee - NLGO.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen