Regio en Rijk investeren 20 miljoen om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta

13-02-2024
106 keer bekeken 0 reacties

In de ministerraad van 9 februari is besloten een Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta aan te gaan. Met deze deal wordt in de komende jaren een totaalbedrag van € 20 miljoen geïnvesteerd in de regio om de kwaliteit van wonen, werken en leven te versterken.

In november 2023 dienden de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal in bij het Rijk. De aanvraag werd door vele partijen uit de regio Zuid-Hollandse Delta ondersteund. Samen met ondernemers en onderwijs investeren de vier gemeenten € 10 miljoen (met een onderverdeling van € 6.45 publiek en € 3.55 privaat) in de brede welvaart. Door het sluiten van de Regio Deal verdubbelt het Rijk dit bedrag tot 20 miljoen. Het geld zet de regio in om toekomstgericht leren en werken te stimuleren en om de leefomgeving meer duurzaam en veilig te maken.

Investeren in de Zuid-Hollandse Delta is nodig om de brede welvaart in deze regio op peil te houden en te versterken. Door ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening), grote regionale opgaven (rond arbeidsmarkt), landelijke opgaven (landbouw transitie) en mondiale uitdagingen (circulaire- en energietransitie) staat de kwaliteit van leven, wonen en werken in de regio namelijk onder druk. De gemeenten hebben samen met ondernemers en onderwijs de ambitie om met praktische projecten de toekomst te verzekeren van een aantrekkelijke regio waar je prettig kan wonen, werken en leven. De eerste concrete plannen liggen al klaar. Nieuwe projecten kunnen nog worden ingediend. 

Dat een Regio Deal  effectief is blijkt wel uit de afgelopen jaren. In 2020 sloot het Rijk met de regio Zuid-Hollandse Delta ook een deal. Geïnvesteerd werd in: agrifood, duurzaamheid, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. Op deze thema’s ontwikkelden overheid, onderwijs en ondernemers met elkaar concrete uitvoeringsplannen en projectvoorstellen. Dat heeft inmiddels geleid tot succesvolle gezamenlijke projecten en resultaten. Zoals de agrarisch ondernemer Jacob Jan Dogterom van Dogterom Flowerbulbs op Goeree-Overflakkee die met zijn innovatieve bedrijf pilots doet met waterstof en zelfrijdende zonnepanelen. Een voorbeeld van de vele projecten waarmee een stevige basis is gelegd om de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers in de regio voort te zetten en te versterken. 
Voor meer informatie over de samenwerking in de regio Zuid-Hollandse Delta en de ambities voor de toekomst. Ga naar: www.regioZHD.nl

Foto: Jan Dogterom van Dogterom Flowerbulbs op Goeree-Overflakkee die door de regionale samenwerking pilots doet met waterstof en zelfrijdende zonnepanelen.
 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen