Goeree-Overflakkee gaat ambitieus aan de slag met circulaire economie

Anouk Idema 09-02-2022
67 keer bekeken 0 reacties

Met ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ zet de gemeente een stevige ambitie neer. De landelijke doelstelling is om in 2050 een circulaire economie te hebben. “Wij zetten erop in om het eiland eerder circulair te maken”, zegt wethouder Tea Both-Verhoeven.

“De afgelopen jaren zijn er op Goeree-Overflakkee al mooie resultaten bereikt op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Ook met de circulaire economie willen we ambitieus aan de slag en extra inspanningen leveren. Wachten is niet goed, want het is urgent.”

Aftrap

Begin februari is een goed moment voor de aftrap voor ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ en om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Van 7 tot en met 12 februari is de Week van de Circulaire Economie. Bovendien bespreekt de gemeenteraad het document ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair, de eerste stappen’. 
Wat is dat eigenlijk, een circulaire economie of kringloopeconomie? Wethouder Both: “Het draait om de grondstoffen. Nu putten we de aarde uit. We leven in een consumptiemaatschappij, waardoor grondstoffen steeds schaarser worden. Veel grondstoffen zijn echter prima opnieuw te gebruiken. Dat willen we op gang brengen. In een circulaire economie heb je geen reststoffen, geen afval, want dat is grondstof die je weer kunt gebruiken.”

Actief meedenken 

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met de provincie Zuid-Holland om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. “Wij zetten de eerste stappen als voortrekker en als verbinder faciliteren we de inbedding op het eiland. Het is de bedoeling om mensen bij elkaar te brengen en kennis, netwerken en inspiratie te delen. Inwoners, bedrijven en scholen kunnen actief meedenken om het eiland voor te bereiden op een duurzame, circulaire toekomst. Beleid maken we samen”, aldus de wethouder, die eraan toevoegt dat de gemeente ook een voorbeeldrol wil spelen, bijvoorbeeld op gebieden als inkoop en vastgoed. 
In feite zijn de eerste stappen richting een circulaire economie al gezet. “We zijn al met ondernemers in gesprek over dit onderwerp. Met de bouwwereld gaan we een symposium over circulair bouwen organiseren. Op de Beroepscampus is een programma circulariteit opgezet. Dat is heel belangrijk, want zo werk je aan bewustzijn bij de jeugd, de consument van de toekomst, en zo bereid je scholieren voor op de arbeidsmarkt van straks.”

Inspirerende voorbeelden 

De transitie begint dus niet bij nul. Integendeel, er gebeurt al van alles op Goeree-Overflakkee als het om circulariteit gaat. Behalve de Beroepscampus noemt Tea Both de proeftuin Van Pallandtpolder, waar bermmaaisel wordt omgezet in meststof op het land, en brouwerij Solaes, die straks in een verbouwd monumentaal pand van start gaat waarin veel bestaand materiaal is verwerkt. “Inspirerende voorbeelden die nu al laten zien dat het creëren van een gesloten kringloop geen theoretische exercitie is.” 
In samenwerking met de RAD realiseert Goeree-Overflakkee een circulair ambachtscentrum. “Daar kun je overtollig materiaal inleveren én kopen: een tweedehands bouwmarkt. Goed voor Goed is er al enige tijd mee bezig. Het is een manier om de circulaire economie een zetje te geven én – ook een belangrijk aspect – om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven”, zegt de Tea Both. 

Met ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ heeft iedereen te maken. Alle branches in het bedrijfsleven én inwoners gebruiken immers grondstoffen. “Afval is grondstof. Restafval is waardeloos. Dat wordt verbrand en dat is ontzettend jammer. Gelukkig zien we de fractie restafval al dalen”, aldus de wethouder, die de overgang naar een circulaire economie een cultuurverandering noemt. Een andere denkwijze om Goeree-Overflakkee samen een duurzame economische toekomst te geven.

Wethouder Tea Both over circulariteit

0  reacties

Cookie-instellingen