Op weg naar een veilige N59 die ook circulair, duurzaam en ecologisch is

Anouk Idema 11-05-2023
660 keer bekeken 0 reacties

Veiligheid en een goede doorstroming van het verkeer. Daar draait het in de eerste plaats om bij het aanpakken van rijksweg N59 tussen het Hellegatsplein en de Schaapsweg. Maar dat is niet het enige. Er is ook veel aandacht voor circulariteit, duurzaamheid en ecologie.

De N59 is al jaren een hot item. Weggebruikers en overheden vinden de weg gevaarlijk. Marianne van Aacken: “De rijbanen zijn niet gescheiden, er zijn alleen twee doorgetrokken witte strepen. Als er een ongeval is, is de kans groot dat beide rijbanen niet beschikbaar zijn. Lange files zijn dan het gevolg. We gaan deze situatie verbeteren door een middengeleider te plaatsen tussen de rijbanen. Frontale botsingen zijn door deze scheiding niet meer mogelijk.”

Een middengeleider maakt de N59 dus veiliger. Ook bevordert zo’n fysieke rijbaanscheiding de doorstroming van het verkeer. Net zoals de ‘intelligente verkeerslichten’, die op het traject komen. Betere doorstroming zorgt ook voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof.

Dit alles past naadloos bij de ambitie van Zuid-Holland om de best bereikbare provincie te zijn. Behalve de provincie Zuid-Holland zijn ook Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland betrokken bij de aanpak van rijksweg N59. Partijen die verkeersveiligheid en een goede doorstroming belangrijk vinden, maar bovendien aspecten als circulariteit, duurzaamheid en ecologie een prominente plaats geven.

Faunapassages

Het plan om energie uit het wegdek te halen, is nog niet te realiseren. Wel zijn er tal van andere maatregelen die de N59 duurzaam en circulair maken. “We maken het voor dieren makkelijker om de N59 te passeren, bijvoorbeeld door faunapassages te verbeteren. Dat is mooi, want de N59 ligt tussen twee Natura 2000-gebieden”, geeft projectmanager Marianne van Aacken als voorbeeld.

Andere voorbeelden zijn de vervanging van oude verlichting langs de weg door energiezuinige ledlampen en het plaatsen van slimme bandenpompen, die autobanden snel en eenvoudig op de juiste spanning brengen. Deze maatregelen zijn al uitgevoerd: de ledlampen staan er – ze verbruiken 40 procent minder energie – en veel automobilisten weten de bandenpompen al te vinden, met een besparing op de brandstof en minder CO2-uitstoot als gevolg.

“Ook zijn langs een gedeelte van de N59 ‘rollers’ op hectometerpaaltjes gezet om jonge kerkuilen en andere roofvogels te beschermen tegen het voorbijrazende verkeer. Verder gaan we het gemaaide gras langs de N59 naar de proeftuin in de Van Pallandtpolder brengen. De boeren daar willen het maaisel gebruiken als bodemverbeteraar.”

Volgens Marianne van Aacken is het belangrijk om ook bij het verbeteren van een rijksweg circulair en duurzaam te werk te gaan. “De overheden hebben ambities die zijn vastgelegd in klimaatakkoorden. Dan doe je dus wat mogelijk is. En je houdt er rekening mee als je marktpartijen gaat benaderen om de werkzaamheden uit te laten voeren.”

Innovaties

Heijmans Infra gaat vanaf 7 augustus drie weken lang aan de slag om de N59 up-to-date te krijgen. “Wij profileren ons als makers van een gezonde leefomgeving en duurzaamheid is daar één van de pijlers van”, zegt projectmanager John Strik. “Het is de missie van Heijmans om vanaf 2023 emissieloos te bouwen. Daar is het hele beleid op afgestemd.”

“We zijn constant op zoek naar duurzame oplossingen. Ook bij dit project willen we innovaties inzetten. Zoals een deklaag met een nieuw asfaltmengsel. Verder gaan we de huidige geleiderail demonteren en hergebruiken. Als bermverharding gebruiken we een restafvalproduct uit de cementindustrie: silex. Een ander belangrijk aspect is dat we de bestaande weg zo veel als mogelijk laten liggen als fundering voor de nieuwe weg. Ook voeren we onze werkzaamheden uit met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Daarom rijdt ons materieel grotendeels elektrisch, op waterstof of op fossielvrije HVO-diesel. De uitstoot van CO2 is 70 procent lager ten opzichte van ‘traditioneel’”, aldus John Strik.

Op weg naar een veilige N59 die ook circulair, duurzaam en ecologisch is

0  reacties

Cookie-instellingen