Regionale Energie Strategie GO: samen zoeken naar nieuwe ruimte

Anouk Idema 20-04-2021
115 keer bekeken 0 reacties

Goeree-Overflakkee heeft op 1 april de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. In dit document staat omschreven hoe Goeree-Overflakkee op duurzame wijze elektriciteit kan opwekken.

De RES 1.0 is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen, waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. 

Al voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, is Goeree-Overflakkee flink aan de slag geweest op het gebied van duurzaamheid. Windparken en zonnevelden zijn gerealiseerd en een deel is nog in aanbouw. Zodra alle plannen zijn afgerond wekt Goeree-Overflakkee als regio meer elektriciteit op dan dat zij gebruikt. In deze RES 1.0 verschuift de focus van grootschalige elektriciteitsopwekking naar kleinschaligere initiatieven zoals zon op dak en innovatieve toepassingen. Uitdagingen voor de komende periode zijn het verduurzamen van transport en vervoer en duurzame verwarming van woningen en bedrijfspanden om zo volledig klimaatneutraal te worden. Ook werken we samen met de netbeheerder om de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk mee te laten groeien met de uitvoering van de RES plannen.

Vervolgstappen

De RES 1.0 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. Na vaststelling wordt het document op 1 juli aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De RES is een voortdurend proces. In 2023 verschijnt een nieuwe versie, de RES 2.0.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen